• 01

  WWT

  Ondarymgeçiriji WWT, beton süýüm, gurluşyk ýassygy, galyndy suwlary elektroplatirlemek, galyndy suwlary çap etmek we ölmek, gum ýuwmak we ş.m.

 • 02

  Poroşok

  Hk daşy, kwars, göwher, grafit, gara gurşun, titanium dioksidi, kremniý karbidi, uglerod ak we ş.m.

 • 03

  Palçyk

  Kaolin, bentonit, keramika, çin toýun we ş.m.

 • 04

  Tohum tohumy

  Palma ýagy, kokos ýagy, iýilýän ýag, ösümlik ýagy, nahar rulony, däne ýagy, kepek ýagy, künji ýagy we ş.m.

img

Aýratynlyk önümleri

 • .Yl
  kompaniýa döredildi

 • Zawod
  meýdany (m2)


 • dükanlar

 • Lyyllyk önümçilik
  kuwwaty (birlikleri)

Näme üçin bizi saýlamaly?

 • 25 ýyldan gowrak tejribe

  1990-njy ýyldan başlap, müşderilerimize 25 ýyldan gowrak wagt bäri welosipedleri üçin ýokary hilli çalyşma bölekleri bilen üpjün etmek üçin dürli üpjün edijiler we welosiped böleklerini öndürijiler bilen hyzmatdaşlyk edýäris.

 • Machineryhli tehnika üçin 1 ýyl kepillik

  Sparehli ätiýaçlyk şaýlary bilen uzak wagt we durnukly üpjünçilik

 • 25 ýyldan gowrak tejribe

  Easyeňil önüm girdejileri we çalyşmalary, şeýle hem ähli müşderilerimiz üçin 24 sagat goldaw bilen iň oňat müşderi hyzmatyny kepillendirýäris. Mundan başga-da, her bir müşderi katalogymyzdan islendik bölegi dünýäde mugt eltip berýär.

 • InnovationInnovation

  Innowasiýa

  Täzelik täze bir zat ýa-da bir zady etmegiň täze usuly

 • CooperationCooperation

  Hyzmatdaşlyk

  kömek etmäge we haýyş edilişi ýaly etmäge taýyn

 • Energy SavingEnergy Saving

  Energiýa tygşytlamak

  Tehniki we ykdysady baha beriş indeksi we energiýa tygşytlaýyş taslamasynyň usuly boýunça gözleg

Metbugat habarlaryny süzüň

Habaryňyzy goýuň